Hoogvliet Digitaal

Hoogvliet onder de slopershamer

Hieronder de laatste resten van de 'Waaier"
en een deel van de Baarsweg

Met foto's van:
Erwin Breeman
Jan Koopmans
Meine Koopmans